Happy Docent

In het kort

In het geluksprogramma draait alles om het welzijn van kinderen en jongeren. Het is bedoeld om hen te helpen zich voor te bereiden op de uitdagingen van het leven en een emotioneel vangnet te creëren voor moeilijke tijden op school, in het privéleven en in de toekomst. Het sleutelwoord hierbij is veerkracht. Daarom krijgen de kinderen en jongeren in het programma waardevolle kennis voor het leven en voor de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid.

Waarom we het doen

Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Wij geloven dat kinderen en jongeren een “betere” wereld verdienen. Een wereld van vriendelijkheid, liefde, vreugde, respect en gelijkheid.
Ons programma is onder andere gebaseerd op de neurowetenschappen en leert kinderen de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om hun stress en emoties te reguleren, positieve relaties aan te gaan en met vriendelijkheid en mededogen te handelen.
We bevorderen het welzijn van kinderen door middel van lessen gebaseerd op:

 • Neurowetenschappen
 • Bewust bewustzijn
 • Positieve psychologie
 • Sociaal-emotioneel leren (SEL) en NLP

Onze missie

Kinderen in Nederland de mentale fitheid te laten ontwikkelen die nodig is om op school en gedurende hun hele leven te gedijen.
Om kinderen te helpen zich de kennis en hulpmiddelen eigen te maken die ze nodig hebben om met stress om te gaan, emoties te reguleren en de uitdagingen van de 21e eeuw met optimisme, veerkracht en mededogen aan te gaan.
Als reactie op de wereldwijde toename van:

 • Agressie in de kindertijd
 • Spanning
 • Depressie
 • Zelfmoord

Voordelen

De lessen dienen als “brandstof” voor transformatie van het hele kind en, indien schoolbreed ingezet, voor de hele school.

 • Lessen voor het leven
 • De lessen helpen de mentale conditie te ontwikkelen om een gelukkiger, gezonder en evenwichtiger leven op te bouwen. Ze leren strategieën en vaardigheden die nodig zijn om optimisme te vinden, veerkracht op te bouwen en oplossingen te creëren voor de uitdagingen van het leven.

Onderdelen van het programma, de basis:

Neurowetenschappen
Het vakgebied van de neurowetenschappen probeert de structuur en functie van de hersenen en het zenuwstelsel te begrijpen. In de lessen leren de kinderen/jongeren over het concept van neuroplasticiteit en hoe hun hersenen emoties reguleren.

Bewust bewustzijn
Mindful bewustzijn – Mindfulness – is een opzettelijk, niet-oordelend bewustzijn van het huidige moment, en is in verband gebracht met meerdere indicatoren van welzijn. Mindfulness kan worden bevorderd door oefening. In de lessen leren en oefenen kinderen/jongeren mindful bewustzijn om gerichte aandacht, emotioneel evenwicht en welzijn te ontwikkelen.

Positieve psychologie
Positieve psychologie is de studie van de sterke punten die bijdragen aan de bloei en het welzijn van individuen en gemeenschappen. De lessen combineren op bewijs gebaseerde strategieën uit het veld van de positieve psychologie om kinderen/jongeren te helpen gedijen en hun welzijn te versterken.

Sociaal-emotioneel leren (SEL)
Sociaal-emotioneel leren (SEL) verwijst naar de manier waarop individuen de kennis, attitudes en gedragingen verwerven die nodig zijn om de vaardigheden voor zelfbewustzijn, zelfmanagement, sociaal bewustzijn, relatievaardigheden en verantwoorde besluitvorming te ontwikkelen. De lessen bieden kinderen/jongeren expliciete SEL-instructie en mogelijkheden om te oefenen met het ontwikkelen van SEL-vaardigheden door middel van actief leren.

NLP Neuro Linguïstisch Programmeren
Met NLP leren kinderen/jongeren om hun brein goed te gebruiken, beter met taal om te gaan en een goede basis voor een creatief en succesvol leven aan te leren. NLP helpt je inzicht te krijgen in de onbewuste processen die ten grondslag liggen aan je communicatie en het reikt gereedschap aan hoe je ook op andere manieren met situaties kunt omgaan

Drie principes om naar te leven/streven

 1. Begrijp je hersenen om jezelf te begrijpen. Het programma leert je veel over de hersenen. Het begrijpen van de structuur van de hersenen en hoe deze functioneren, geeft een gevoel van controle en empowerment.
 2. Oefen regelmatig een ‘hersenpauze’, een oefening in aandachtig bewustzijn. Het is aangetoond dat op mindfulness gebaseerde praktijken de geestelijke gezondheid vergroten en de emotionele regulatie verbeteren.
 3. Maak optimisme, vriendelijkheid en dankbaarheid onderdeel van het dagelijks leven. Het programma combineert strategieën die zijn afgeleid van de wetenschap om vaardigheden te bieden om welzijn en geluk te bevorderen.

Programmadetails

 • Ontworpen voor elke klas.
 • Programma vergroot pro-sociale acties, vermindert agressief gedrag en verbetert de schoolprestaties.
 • Schoolbrede aanpak verbetert positieve schoolbrede cultuur en klimaat.
 • Programma voor kinderen van vier tot veertien jaar.
 • We bieden schoolbrede training en ondersteuning voor leerkrachten, personeel en ouders.
 • Verbetert schoolcultuur en klimaat.
 • Afname van agressieve acties en een toename van pro-sociaal gedrag. Via het geluksprogramma leren leerlingen emoties te reguleren en de aandacht te richten.
 • Een optimistische klas bij schoolbrede aanpak.
 • Geluksprogramma helpt leraren een duurzame klasomgeving te creëren die wordt gekenmerkt door optimisme, mededogen en betrokkenheid, waardoor veerkracht wordt bevorderd en uitingen van dankbaarheid, empathie en verbinding met anderen worden bevorderd.
 • Als kinderen eenmaal beseffen dat hun geest ertoe doet, maakt dit een verschil in de manier waarop ze leren. Het versterkt het plezier en de impact van de leerervaring.
 • Tegenwoordig hebben kinderen meer dan ooit de middelen nodig om met stress om te gaan en veerkracht op te bouwen. Onze missie is het aanbieden van deze hulpmiddelen voor kinderen door deze naar scholen te brengen.

In het kort

Toename van:

 • aandacht
 • positief zelfbeeld
 • beter sociaal gedrag
 • optimistisch
 • verhoging van zelfreflectie
 • oordeelloos waarnemen

Afname van:

 • agressie
 • gedragsproblematiek

We geloven erin dat alles begint met connectie, met het creëren van een veilige omgeving. We bouwen aan positieve relaties.
We geloven in activiteiten die de zintuigen betrekken, gevoelens delen en nieuwe dingen doen. Niets moet en alles mag.
We geloven in het effect van diepe ademhaling. Deze zorgt voor een gevoel van relaxed zijn en vermindert stress. Diep ademhalen vermindert het stresshormoon cortisol en laat andere hormonen in het brein vrij die verantwoordelijk zijn voor rust en focus.
We begrijpen dat er al veel moet op basisscholen en dat de druk voor zowel leerkrachten als kinderen hoog is. Er moet voldaan worden aan veel eisen en de doorlopende leerlijnen geven weinig tijd voor andere dingen. De focus ligt veelal op de cognitieve vaardigheden. Wij geloven er echter in dat de tijdsinvestering in dit programma zich meer dan terugverdient. Het zorgt uiteindelijk voor meer rust en focus van kinderen, kinderen die beter in hun vel zitten en meer grip hebben op hun emoties en op hun leergedrag. Ze zouden zo in minder tijd dezelfde of meer kennis moeten opdoen, omdat ze beter in hun vel zitten en meer begrip hebben hoe het werkt in hun koppies.
In een tijd waarin het welzijn van jongeren steeds meer in de knel komt, is het investeren in welzijn een must voor elke school die echt het verschil wil maken. We geloven dat dit programma de kinderen tools geeft om de levens te leiden die ze verdienen.

Het Programma
Het geluksprogramma bestaat uit een lessenreeks van 12 lessen van een uur per klas voor groep 1 t/m 8. Daarnaast is maatwerk, zoals losse lessen om specifieke behoeften te voldoen mogelijk.
Tijdens de lessen worden de kinderen en jongeren spelenderwijs en creatief uitgedaagd om de nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.
Onze kracht
Graag denken we met u mee, om een passende oplossing met maximaal effect voor uw school of groep te vinden.

Vijf pilaren waaruit het programma bestaat:

 1. Neurowetenschappen, geleerd dat het brein elastisch is en steeds verandert. In het programma leren kinderen over neuroplasticiteit. Ze leren hoe hun brein werkt, hoe het functioneert en emoties regelt. Het geeft kinderen de macht over hun eigen leren.
 2. Sociaal-emotioneel leren (SEL), hoe kinderen de vaardigheden verwerven besluiten te nemen, interacties met anderen te beheersen en hun emoties te verbeteren. Vaardigheden die ze op school en buiten school nodig hebben, zoals zelfbewustzijn en zelfbeheersing.
 3. Positieve psychologie, de studie van geluk, welzijn en menselijk potentieel. Tools waarmee kinderen op elk moment hun welbevinden een boost kunnen geven. Zoals dankbaarheid, zorg dragen voor jezelf en anderen.
 4. Mindfulness, bewuste aandacht oefenen wordt bereikt door mindful momenten en zintuigmomenten. Als je mindful bent, heb je een hoger niveau van welzijn, betere vaardigheden om met anderen te verbinden en betere relaties aan te gaan. Ook kunnen ze zich zo beter focussen.
 5. NLP (neuro linguïstisch programmeren) geeft keuzes en mogelijkheden. Een kind leert wat het kan doen om negatieve gevoelens en overtuigingen om te zetten en/of te vervangen in positieve gevoelens en gedachten. Zo kunnen ze een baaldag omdraaien naar een leuke dag, stoppen met piekeren en leren om positief te denken. Leert kinderen meer zelfvertrouwen te krijgen, zich beter te ontspannen en beter om te gaan met leerkrachten, ouders en vriendjes op en buiten school.

Door al deze verschillende takken van de wetenschap samen te voegen, kom je bij een nogal bijzonder en compleet programma. Dit programma helpt het kind zich in alle facetten te ontwikkelen.

Hoe zit het programma in elkaar?

Neurowetenschap, oftewel de studie van de hersenen, vormt het hart van het programma. De activiteiten beginnen met een kindvriendelijke introductie tot de hersenen en hoe ze functioneren. Kinderen leren dat bepaalde delen van hun hersenen verbonden zijn met de manier waarop ze denken, voelen of zich gedragen. Ze ontdekken dat ze in staat zijn om hun emoties te beheersen, hun interacties te verbeteren, succesvollere leerlingen te worden en positieve, gelukkige en veerkrachtige levens te leiden.
Bewuste aandacht oefenen is de vaardigheid om de aandacht in het hier en nu te houden, en dat zonder oordeel. Ondersteunt het welzijn door toename van focus, rust en vermindering van stress.
Het programma integreert oefeningen in bewuste aandacht, waarbij eenvoudige maar krachtige technieken worden aangereikt aan zowel kinderen als leerkrachten. Deze technieken verbeteren het bewustzijn en de focus. In het programma is regelmatig een pauze ingebouwd om bewust te luisteren en bewust te ademen. Het programma integreert activiteiten waarbij de vijf zintuigen worden betrokken. Ook wordt bewust bewegen speels geoefend. Door deze bewustzijnstechnieken bouwen we een stevig fundament voor de mentale fitheid van kinderen.
Een BreinBoost is dan ook behoorlijk belangrijk. Door dit tot drie keer per dag toe te passen, vindt neuroplasticiteit plaats. De neurale netwerken die tijdens de BreinBoost geactiveerd worden, worden sterker en sneller. Daardoor ontstaat mentale rust, groeit aandacht en verbetert de vaardigheid tot zelfregulatie.
De vijf SEL-competenties (zelfmanagement, keuzes maken, relaties kunnen hanteren, besef van zichzelf en besef van de ander) als ook NLP ondersteunen en verrijken het programma ideaal.

Impact van het programma:

 • heeft effect op de emotionele intelligentie
 • bevordert een gezond cortisol patroon
 • gezondere en hechtere relaties
 • minder stressmomenten
 • bevordert beter kunnen leren
 • kinderen worden optimistischer
 • bevordert goede en gezonde nachtrust
 • verhoogt aandacht en focus
 • kinderen voelen zich gelukkiger en gezonder

Monkey Business Images/Shutterstock.com